Dla biznesu - automatyzacja komunikacji z bankami

Współpracujesz z wieloma bankami?

Prowadzisz dużą liczbę rachunków bankowych?

Dokonujesz dużej liczby rozliczeń płatniczych?

 

   

 • Automatyzacja i centralizacja obsługi płatności
 • Wspomaganie zarządzania płynnością

 

Rozwiązania typu payment factory usprawniają zarządzanie płynnością i upraszczają księgowanie operacji dzięki ich automatyzacji przy przesyłaniu płatności pomiędzy systemem ERP i bankiem oraz przy zaczytywaniu wyciągów. Zapewniają dwustronną łączność z bankami przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego MCFT lub standardu EBICS oraz w oparciu o SWIFT, Web Services, FTP, szyfrowany email itp. Rozwiązanie wykorzystuje funkcjonalności aplikacji MultiCash Transfer firmy Omikron.

 

Efekty:

 • Mniejsza pracochłonność.
 • Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego.
 • Poprawa efektywności i bezpieczeństwa zarządzania finansami.
 • Automatyzacja i przyspieszenie codziennego raportowania treasury.
 • Ujednolicenie programów i narzędzi do obsługi płatniczej.
 • Ujednolicenie informacji otrzymywanych z banków.
 • Usprawnienie (scentralizowanie) procesów pobierania informacji z banków na potrzeby ERP.

 

Podstawowe funkcjonalności:

 • Zlecenia płatności, przygotowywane za pomocą systemów ERP, w bezpieczny i automatyczny sposób przekazywane są do autoryzacji.
 • Sam proces autoryzowania przelewów odbywa się w jednolitym środowisku dostępnym poprzez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne. Autoryzacja przelewów do wszystkich banków odbywa się na jednym ekranie – nie trzeba logować się do poszczególnych systemów bankowych.
 • Dane (wyciągi) z banków pobierane są automatycznie, dzięki czemu operator nie musi każdorazowo logować się do poszczególnych systemów bankowych.
 • Informacje na wyciągach bankowych rozpoznawane są według zasad określonych przez klienta, co ułatwia automatyzację dekretacji księgowych w systemach ERP.

 

Korzyści dla użytkownika:

 • Pełny i szybki przegląd rachunków prowadzonych we wszystkich bankach.
 • Możliwość wprowadzania płatności typu ad-hoc w jednym dedykowanym systemie bankowości elektronicznej w miejsce dotychczasowych odrębnych systemów dla każdego banku.
 • Możliwość autoryzacji zleceń wychodzących niezależnie od lokalizacji podmiotów firmy - za pomocą interfejsu webowego i urządzeń mobilnych.
 • Ujednolicenie opisów operacji na wyciągach bankowych przekazywanych do systemu ERP.
 • Zabezpieczenie spójności plików płatności na każdym etapie przesyłania danych poprzez wyeliminowanie możliwości ich modyfikacji oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń kryptograficznych.
 • Zarządzanie wszystkimi profilami użytkowników z poziomu jednego systemu.

Napisz do nas: