MultiCash - Protokoły komunikacyjne

MultiCash logo

 

MCFT - MultiCash File Tranfer

MultiCash File Transfer jest podstawowym protokołem komunikacyjnym pomiędzy oprogramowaniem MultiCash, instalowanym u klientów banków, a Platformą Komunikacyjną Omikronu, instalowaną w bankach. Protokół MCFT uwzględnia wszystkie wymagania bezpiecznej komunikacji dowolnym kanałem, np. ISDN, Modem-Modem, TCP/IP, z wykorzystaniem szyfrowania, kompresji, walidacji formatów i podpisu elektronicznego.

 

EBICS - Electronic Banking Internet Communication Standard

Certyfikowany przez związki banków niemieckich i francuskich, otwarty standard komunikacji w bankowości elektronicznej via Internet pomiędzy klientami biznesowymi a ich bankami. Powszechnie wykorzystywany w Niemczech, Francji i Szwajcarii oraz przez wiele wiodących banków w innych krajach.

 

SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Metoda bezpośredniej komunikacji via usługa SWIFTNet FIN, umożliwiająca współdziałanie z niemal wszystkimi bankami na całym świecie.

Więcej o zastosowaniu SWIFT

 

Web service / usługa internetowa

Technologia Web Services umożliwia efektywną konstrukcję aplikacji biznesowych zgodnych z architekturą zorientowaną na usługi, według której logika biznesowa jest rozproszona pomiędzy wiele rozproszonych komponentów, zarządzanych przez niezależne od siebie podmioty. Protokołem najczęściej stosowanym do komunikacji z usługami internetowymi jest SOAP (Simple Object Access Protocol) - protokół komunikacyjny wykorzystujący XML do kodowania wywołań oraz protokół HTTP(S) do transportu danych.

Technologia Web Services jest wykorzystywana w rozwiązaniu Payment Factory do komunikacji z jednej strony z systemami ERP, wspierającymi te technologię, a z drugiej strony z systemami bankowości online.

 

MCSO - MultiCash@SmartOffice – bankowość internetowa i mobilna

Metoda bezpośredniej komunikacji z bankami via internet, realizowana z wykorzystaniem protokołu HTTP chronionego podczas transmisji protokołem SSL i uwierzytelniana z wykorzystaniem różnych technik, takich jak identyfikator, hasło, PIN, kody jednorazowe, SMS, token, podpis elektroniczny.

 

Opcjonalne metody komunikacji

Systemy, które oferujemy, mogą opcjonalnie wspierać specyficzne bankowe metody dostępu i komunikacji, takie jak InterSystem, UBS Key Exchange czy ZKB DataLink (dla grup banków w Szwajcarii) i/lub rozwiązania specyficzne dla określonych krajów, jak np.  EDItran® w Hiszpanii.


Napisz do nas: