Zarząd

WITOLD ZAKRZEWSKI - prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W firmie ANDRA od 1993 r. Od 1996 r. na stanowisku dyrektora technicznego, a od 1997 r. także członka Zarządu. Od 2016 r. szef Pionu Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych. W grudniu 2021 r. objął funkcję prezesa.


WITOLD ŚWIĄTKOWSKI - członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Kolegium Zarządzania i Finansów Podyplomowego Studium Managerskiego SGH. W firmie ANDRA od 1995 r. W latach 1998-2000 pracował na stanowisku kierownika obsługi klienta. Od 2000 r. członek Zarządu, odpowiedzialny m.in. za rozwój produktów comander.


FILIP SIKORSKI - członek Zarządu

W firmie ANDRA od 2013 r., początkowo na stanowisku dyrektora Rozwiązań dla Bankowości i Finansów, a od grudnia 2021 r. członka Zarządu. Wcześniej, od roku 1994 do 2013, zdobywał doświadczenie zawodowe w branży międzynarodowej bankowości. Bezpośrednio przed dołaczeniem do zespołu ANDRA piastował stanowisko Dyrektora Działu Operacji w Deutsche Bank Polska S.A.