Zarząd

ŁUKASZ ŚWIĄTKOWSKI - prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W firmie ANDRA od 2012 r. - jako członek Zarządu ds. rozwoju, w kwietniu 2013 r. objął funkcję prezesa Zarządu. Szef Pionu Infrastruktury Technicznej.


WITOLD ŚWIĄTKOWSKI - członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W firmie ANDRA od 1995 r. Od 2000 r. członek Zarządu. Szef Pionu M2M/IoT.


WITOLD ZAKRZEWSKI - członek Zarządu

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W firmie ANDRA od 1993 r., od 1996 r. na stanowisku dyrektora technicznego, od 1997 r. na stanowisku członka Zarządu. Szef Pionu Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych.