Historia

30 lat rozwoju i ewolucji:

ANDRA powstała jako niewielka firma informatyczna, będąc jednym z pionierów polskiego rynku IT. Dzisiaj jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej i teleinformatycznej opartej na nowych technologiach, ważnym partnerem dla sektorów przemysłowego, bankowego i energetycznego.


1988

Grupa inżynierów informatyków zakłada firmę ANDRA. Podstawowym obszarem działalności firmy są wdrożenia i opieka serwisowa nad dużymi systemami klasy mainframe, głównie IBM i Comparex.


1992

Nowym, a wkrótce dominującym obszarem rozwoju firmy, stają się sieci komputerowe. ANDRA pozyskuje kolejnych klientów rosnącym doświadczeniem oraz kompetencjami potwierdzonymi autoryzacją kluczowych dostawców: AT&T, 3Com i Novell.


1995

Przełomowym biznesowo momentem jest nawiązanie współpracy ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. ANDRA realizuje dla SPEC kompleksowy kontrakt obejmujący budowę pełnej infrastruktury sieciowo-komunikacyjnej, będący przepustką do kolejnych dużych, zaawansowanych wdrożeń.


1996-2000

ANDRA zdobywa klientów w sektorze bankowym oraz publicznym. Klientami firmy coraz częściej zostają także firmy przemysłowe, mające specyficzne wymagania wobec infrastruktury sieciowej.


2000

Na bazie dotychczasowego biznesu sieciowego powołane zostają Dział Infrastruktury Teleinformatycznej Budynków oraz Dział Systemów Sieciowych, zajmujący się projektowaniem sieci oraz kompleksowymi wdrożeniami sprzętu i oprogramowania.

ikona instalacje budynkoweikona sieci serwery


2001

W efekcie przejęcia firmy EBS powstaje Dział Bankowości Elektronicznej. ANDRA, jako regionalny przedstawiciel niemieckiej firmy Omikron, wdraża i wspiera rozwiązania do bankowości elektronicznej z rodziny MultiCash, z których korzysta wiele banków w Polsce.

Wydzielony zostaje Dział Telekomunikacji, który zajmować się ma wdrożeniami i serwisem dużych systemów komunikacyjnych i platform call center, opartych głównie na rozwiązaniach firmy Avaya.

ikona instalacje budynkoweikona sieci serwery  ikona rozwiązania komunikacyjne

ANDRA otwiera projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą Andrans. Prace nad rozwiązaniami do bezprzewodowej transmisji danych w ciągu kilku lat zaowocują powstaniem Działu Rozwiązań Mobilnych oraz marki comander.


2003

ANDRA finalizuje projekt inwestycyjny - budowę własnej siedziby. Trójkondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 1500 m.kw. przy ul. Pryzmaty 6/8 w Warszawie mieści biura, laboratoria, centrum danych oraz zaplecze magazynowe.

budynek ANDRA


2004

Powołany zostaje Dział Rozwiązań Mobilnych. ANDRA po raz pierwszy podejmuje się działalności produkcyjnej, bazując na rozwiązaniach będących efektem kilku lat prac badawczo-rozwojowych.

ikona instalacje budynkoweikona sieci serwery  ikona rozwiązania komunikacyjne

Głównym obszarem docelowym jest branża energetyczna. Pod własną marką comander ANDRA oferuje cały szereg rozwiązań pozwalających m.in. zdalnie odczytywać i przesyłać automatycznie dane pomiarowe z liczników energii elektrycznej.

ANDRA angażuje się w kolejny obszar: budowanie niezawodnych środowisk serwerowych i systemów pamięci masowych. Dział Systemów Sieciowych i Pamięci Masowych staje się istotnym partnerem IBM w dziedzinie infrastruktury dla centrów danych. ANDRA zdobywa klientów wśród dostawców usług internetowych i dużych portali.

ikona instalacje budynkoweikona sieci serwery  ikona rozwiązania komunikacyjne


2005

ANDRA wdraża system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. System, dla zachowania ważności formalnej, podlega okresowym recertyfikacjom.


2007

Zbliżająca się okrągła rocznica założenia firmy jest inspiracją do unowocześnienia logo.

logo ANDRA


2008

20-lecie działalności to znakomita okazja do uhonorowania klientów i partnerów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju firmy. ANDRA świętuje 20. urodziny w warszawskim teatrze Sabat.

20-lecie ANDRA Sabat


2009

Dzięki znakomitym wskaźnikom ekonomicznym oraz stabilnej tendencji rozwojowej, ANDRA zostaje laureatem konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanego przez Business Centre Club.

statuetka Lider Polskiego Biznesu


2012

Wydzielony zostaje samodzielny Dział Oprogramowania. Działając na zasadzie wewnątrzfirmowego centrum wsparcia, Dział realizuje projekty z zakresu tworzenia lub modyfikowania aplikacji i systemów używanych przez klientów. Zespół dopracowuje się szeregu autorskich rozwiązań dla systemów komunikacyjnych, telemetrycznych i bankowo-finansowych.

ikona instalacje budynkoweikona sieci serwery  ikona rozwiązania komunikacyjneikona custom software

Dział Infrastruktury Teleinformatycznej przenosi punkt ciężkości projektów w kierunku koordynacji i nadzoru inwestycji angażujących wiele branż (teletechnicznych, elektrycznych i HVAC), budowy data centers oraz realizacji inwestycji biurowych pod klucz. ANDRA zyskuje klientów wśród inwestorów i zarządców dużych obiektów biurowych.

ANDRA otwiera się na zupełnie nowy obszar technologiczny. Powołany zostaje Dział Systemów Chłodniczych, oferujący rozwiązania z zakresu wytwarzania chłodu i odzysku ciepła w obiektach i procesach przemysłowych.

ikona instalacje budynkoweikona sieci serwery  ikona rozwiązania komunikacyjneikona custom softwareikiona chłodnictwo


2014

Czas istotnych zmian formalnych. Powołana zostaje Rada Nadzorcza, zmianom personalnym ulega skład Zarządu. Funkcję prezesa obejmuje Łukasz Świątkowski.

Zmiany w Zarządzie łączą się z nową wizją funkcjonowania firmy i wytyczeniem nowych strategicznych kierunków rozwoju.

Firma świętuje 25. urodziny.

25-lecie firmy tort


2016

Wdrożona zostaje nowa struktura organizacyjna: w miejsce siedmiu Działów powołane zostają trzy Piony, powstałe z połączenia merytorycznie i funkcjonalnie zbliżonych obszarów działalności.

Takie rozwiązanie organizacyjne ma wspierać nową ideę multioferty – kompleksowych rozwiązań w wybranych, spójnych technologicznie, strategicznych obszarach biznesowych.


2018

Świętujemy 30. urodziny firmy.

 

Andra 30 lat