Agregaty RFHA

Absorpcyjne agregaty wody lodowej zasilane gorącą wodą - model RFHA

Katalog urządzeń [pdf 3,06 MB]

Ebara RFHA

Budowa i zasada działania:

Absorpcyjny agregat wody lodowej typu RFHA składa się z dwóch scalonych ze sobą urządzeń absorpcyjnych o pojedynczym efekcie desorpcji, zwanych dalej stopniami (modułami). Każdy stopień składa się z czterech głównych elementów: parownika, absorbera, generatora i skraplacza oraz posiada niezależny obieg czynnika chłodniczego i absorbentu.

Efekt chłodzenia wytwarzany jest w parownikach obu stopni, ustawionych szeregowo z punktu widzenia przepływu wody lodowej. Czynnik chłodniczy (czysta woda) w warunkach głębokiej próżni odparowuje z zewnętrznych powierzchni rur, przez który płynie woda lodowa. Pary czynnika chłodniczego przepływają do absorberów, ustawionych równolegle z punktu widzenia przepływu wody chłodzącej, gdzie są pochłaniane przez natryskiwany wodny roztwór bromku litu (absorbent) o dużej koncentracji i niskiej temperaturze. Na skutek procesu absorbcji roztwór bromku litu staje się roztworem rozcieńczonym, a następnie przy użyciu pomp hermetycznych jest przetłaczany do generatorów obu stopni, ustawionych szeregowo z punktu widzenia przepływu wody gorącej. Tam, na skutek wymiany ciepła z wodą gorącą, desorbuje czynnik chłodniczy, stając się z powrotem roztworem skoncentrowanym. Pary czynnika chłodniczego, powstające w generatorach, przepływają do skraplaczy, gdzie na skutek kontaktu z wewnętrznymi wężownicami, przez który płynie woda chłodząca, ulegają skropleniu. Ciekły czynnik chłodniczy wraca przez odpowiednio ukształtowany układ rur do parownika w celu ponownego odparowania. Skoncentrowany roztwór bromku litu o wysokiej temperaturze, wypływający z generatorów, przepływa przez wymienniki płytowe odzysku ciepła, w których wymienia ciepło z chłodnym roztworem bromku litu, wypływającym z absorberów, a następnie za pośrednictwem pomp natryskowych kierowany jest do układów tryskaczowych absorberów.

 

Parametry operacyjne:

Zakres jednostkowej mocy chłodniczej: 200 kW – 10.0 MW

Temperatura wejściowa wody zasilającej: 65-110°C

Temperatura wyjściowa wody lodowej: 5-15°C

COP: 0.65–0.82

 

Zastosowania:

 1. Instalacje trigeneracji z silnikiem gazowym lub turbiną gazową.
 2. Układy odzysku ciepła odpadowego w postaci gorącej wody.
 3. Układy do wytwarzania chłodu z ciepła sieciowego.

 

Cechy szczególne:

 1. Budowa dwustopniowa – dwa niezależne stopnie (moduły) ustawione szeregowo-równolegle, o pojedynczym efekcie desorpcji każdy.
 1. Całkowicie zautomatyzowany układ próżniowania z pompą próżniową dedykowaną do urządzeń absorpcyjnych.
 2. Fabrycznie instalowane filtry bromku litu.
 3. Pompy hermetyczne bromku litu i czynnika chłodniczego z fabrycznie montowanymi zaworami odcinającymi i serwisowymi, maksymalnie upraszczającymi konserwację pomp.
 4. Sterownik dotykowy z funkcją komunikacji z systemem BMS oraz monitoringiem parametrów online.
 5. Wysoka niezawodność i maksymalnie uproszczona konserwacja.

 

Korzyści:

 1. Możliwość wykorzystania posiadanych zasobów wody gorącej już od temperatury 65°C do wytwarzania chłodu.
 2. Możliwość uzyskania dużych różnic temperatur wody lodowej, chłodzącej i zasilającej, przekładających się na możliwość obniżenia kosztów pompowania, kosztów budowy instalacji hydraulicznych oraz kosztów zakupu wieży chłodniczej.

Napisz do nas: