Dla inwestorów, zarządców i najemców obiektów

Design & value engineering na etapie shell&core

Pomagamy opracować projekty wszystkich instalacji technicznych obiektu według planu funkcjonalnego, w sposób skoordynowany międzybranżowo. Inwestor pracuje z jednym wykonawcą wszystkich instalacji. Dzięki temu projekty są spójne, a poszczególne instalacje projektowane są z uwzględnieniem wymagań fizycznych i technicznych wszystkich pozostałych. Globalna perspektywa i weryfikacja projektów na etapie przedwykonawczym sprzyjają sprawnej realizacji i obniżeniu kosztów inwestycji.

 

Optymalizacja gotowych projektów

Optymalizujemy gotowe projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonane przez biuro projektowe. Weryfikujemy projekty wszystkich instalacji pod kątem technicznych i ekonomicznym. Przed rozpoczęciem etapu realizacji inwestor ma gwarancję, że projekt uwzględnia dostępne oszczędności przy spełnieniu wszystkich założeń technicznych i funkcjonalnych.

 

Wspieramy inwestorów w uzgodnieniach z najemcami

Przekładamy oczekiwania funkcjonalne klienta na język wymagań technicznych. Weryfikujemy możliwości wykonania i opłacalność poszczególnych rozwiązań. W ten sposób wspieramy proces pozyskiwania najemców i redukujemy nieporozumienia na etapie zasiedlania obiektu.

 

Pakiety wielobranżowe

Koordynujemy całość procesu wykonania instalacji z obszaru M&E - od etapu shell&core, aż do wprowadzenia najemców do gotowego biura. Formuła pakietów wielobranżowych sprzyja sprawnej realizacji, optymalizacji kosztów i dotrzymaniu harmonogramów. Inwestor ma komfort pracy z jednym kompleksowym wykonawcą, odpowiedzialnym za wszystkie kwestie formalne, wykonawcze i organizacyjne.

 

Aranżacja i rearanżacja powierzchni biurowych w funkcjonujących obiektach

Przygotowujemy powierzchnie biurowe do potrzeb najemców, zarówno w skali całego obiektu, jak i wydzielonych powierzchni. Pracujemy nie tylko przy nowych inwestycjach, ale także w obiektach już funkcjonujących. Dostosowujemy infrastrukturę, gdy niezbędne są zmiany, np. dla nowego najemcy, dla potrzeb modyfikacji dotychczasowego biura, po wynajęciu dodatkowych powierzchni, itp. Realizujemy pełny zakres prac typu fit-out: projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje HVAC, systemy audiowizualne do sal konferencyjnych, systemy rezerwacji sal, infrastrukturę serwerowni oraz lekkie prace budowlane i aranżacyjne.

 

Modernizacja i konserwacja węzłów chłodu

Wykonujemy przeglądy techniczne węzłów chłodu w obiektach biurowych i kubaturowych. Identyfikujemy potencjalne punkty awarii, dzięki czemu zapewniamy ciągłe, efektywne funkcjonowanie systemu klimatyzacji i chłodzenia. Modernizujemy funkcjonujące węzły chłodu i w ten sposób optymalizujemy koszty chłodzenia oraz poprawiamy ogólny bilans energetyczny obiektu.