Zarządzanie komunikacją w sytuacjach awaryjnych

Jednym z kluczowych zadań systemów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych, transportowych, jednostkach służby zdrowia – a więc wszędzie tam, gdzie istnieją służby utrzymania ruchu i funkcja dyspozytora – jest zapewnienie szybkiej, sprawnej i skutecznej obsługi łączności w sytuacjach awaryjnych. Do sytuacji takich zaliczyć można np. zatrzymanie urządzenia, pożar, wypadek, czy jakiekolwiek inne zdarzenie skutkujące koniecznością reorganizacji ruchu, szczególnie na potrzeby akcji ratowniczej.

Najważniejszym zadaniem dyspozytora jest szybkie i skuteczne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich osób przewidzianych w procedurze postępowania w sytuacji awaryjnej. Kluczowe jest także uzyskanie potwierdzenia, że wszystkie te osoby komunikat otrzymały. Oczywiste jest, że dostarczenie komunikatu i uzyskanie potwierdzenia jego otrzymania powinno odbyć się w jak najkrótszym czasie.

Automatyzacja tego procesu pozwala dyspozytorowi zoptymalizować ten czas i zająć się koordynacją pozostałych działań przewidzianych przez procedurę, podczas gdy proces powiadamiania automatycznie postępuje w tle.

 

Jak zaoszczędzić czas, odciążyć dyspozytora i zagwarantować skuteczność powiadamiania w nagłej sytuacji awaryjnej?

logo DiAlert

DiAlert to rozwiązanie, które stworzyliśmy dzięki połączeniu znajomości specyfiki potrzeb komunikacyjnych zakładów, w których istnieje ryzyko wystąpienia nagłych sytuacji awaryjnych, oraz wiedzy i doświadczenia w obszarze rozwiązań telekomunikacyjnych. DiAlert usprawnia pracę dyspozytora, eliminując konieczność manualnej obsługi łączności w sytuacji awaryjnej.

 

DiAlert - zasada działania:

  1. Dyspozytor podejmuje decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej.
  2. Dyspozytor loguje się do aplikacji i wybiera scenariusz, który odpowiada zdarzeniu w odpowiedniej lokalizacji.
  3. Aplikacja dzwoni do zdefiniowanych grup użytkowników, uwzględniając zależności służbowe oraz ich dostępność.
  4. Odbiorca dostaje informację o rodzaju i lokalizacji zdarzenia oraz prośbę o potwierdzenie.
  5. Dyspozytor obserwuje postęp statusów powiadomień on-line.
  6. Po zakończeniu akcji dostępny jest raport ze szczegółami właściwości powiadomień.

 

Automatyzacja procesu powiadamiania

Proces powiadamiania jest całkowicie zautomatyzowany. W zależności od rodzaju sytuacji alarmowych można zdefiniować wiele różnych planów powiadamiania, i w konkretnej sytuacji alarmowej wyzwalać odpowiedni z nich (decyduje dyspozytor). Plan powiadamiania określa grupy abonentów, które mają być powiadomione, wybór komunikatu słownego oraz abonentów alternatywnych.

 

Skuteczne dostarczenie informacji

Telefoniczne powiadomienie abonentów jest interaktywne - przebieg procesu oraz jego skuteczność są w czasie rzeczywistym dokumentowane i prezentowane dyspozytorowi. Ma on zatem możliwość stwierdzić, których osób czy służb nie udało się powiadomić. Służy do tego graficzny interfejs użytkownika w standardowej przeglądarce internetowej.

Istnieje możliwość zdefiniowania kalendarza planowych nieobecności abonentów, którzy tym samym będą automatycznie pomijani w kolejce powiadamiania w dniu swojej nieobecności.

Aby abonenci mogli potwierdzić odebranie informacji, można skonfigurować funkcję obligatoryjnego potwierdzenia ustalonym kodem numerycznym.

 

Szczegółowe raporty

Po zakończeniu kampanii powiadamiania dostępne są raporty z ich przebiegu, informujące o skuteczności powiadamiania poszczególnych abonentów. Raporty obejmują: numer telefonu, liczba podejmowanych prób skomunikowania się z danym abonentem oraz czas, w jakim odebrano połączenie. Można też w prosty sposób wygenerować raport dla listy abonentów, z którymi nie udało się skomunikować w czasie przebiegu kampanii.

 

Zróżnicowane uprawnienia

Dostęp do niektórych funkcjonalności w interfejsie użytkownika (operatora), np. możliwość definiowania kampanii, zmiany planów niedostępności czy możliwość wyzwalania kampanii, może być ograniczany przez zróżnicowanie typu konta użytkownika, które jest chronione hasłem.