Komunikacja dla biznesu

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania, które zapewniają wielokanałową, stabilną i bezpieczną komunikację wszystkim pracownikom firmy, niezależnie od ich lokalizacji i typu używanych urządzeń. Umożliwiamy komfortową pracę zdalną i dajemy narzędzia do efektywnej pracy grupowej.

Wdrażamy systemy contact center zaprojektowane i wyposażone tak, by skutecznie wspierać obsługę klienta oraz realizację kampanii każdego rodzaju i skali.

Naszą pracę zaczynamy od zrozumienia specyfiki biznesu klienta. Ma to fundamentalne znaczenie dla takiego zaprojektowania systemu i zaproponowania takich funkcjonalności, aby skutecznie wspierać realizację celów biznesowych. Nasze projekty są równie solidnie osadzone w kontekście biznesowym, jak technologicznym.

 

Wszystkie wdrożenia przeprowadzamy z zachowaniem ciągłości biznesowej i bezprzerwowej pracy. Dbamy o niezakłócanie bieżących procesów.

 

Zapewniamy usługi utrzymaniowe w elastycznym modelu współpracy, także w ramach umów SLA o gwarantowanym czasie reakcji i naprawy. Jesteśmy pierwszą linią wsparcia w ramach obsługi kontraktów serwisowych producenta.

 

Dzielimy się wiedzą. Uczymy administratorów samodzielnego zarządzania i konserwacji systemu. Rezerwuje to konieczność korzystania z serwisu zewnętrznego tylko do najpoważniejszych przypadków. Dzięki temu koszty utrzymania systemu są niższe.

 

Projektujemy i wdrażamy aplikacje specjalizowane, uzupełniające systemy UC i CC o funkcje ponadstandardowe lub specyficzne.

 

Mamy ekspercką wiedzę, 17 lat doświadczenia i unikalne know-how. Nasze portfolio to ponad 300 wdrożeń o zróżnicowanej skali – od kilku do kilku tysięcy użytkowników, od 10 do blisko 1000 agentów (także w centrach rozproszonych).