Komunikacja dla biznesu

Zapewniamy stabilną i bezpieczną wielokanałową komunikację wszystkim pracownikom, niezależnie od ich lokalizacji i typu używanych urządzeń. Umożliwiamy komfortową i efektywną pracę zdalną i grupową.

Wdrażamy systemy contact center, które projektujemy i wyposażamy tak, by skutecznie wspierały obsługę klienta i realizację kampanii każdego rodzaju i skali.

 

  • Mamy ekspercką wiedzę, 25 lat doświadczenia i unikalne know-how. Nasze portfolio to ponad 300 wdrożeń o zróżnicowanej skali – od kilku do kilku tysięcy użytkowników, od 10 do blisko 1000 agentów (także w centrach rozproszonych).
  • Naszą pracę zaczynamy od zrozumienia specyfiki procesów biznesowych klienta. To podstawowa wiedza - dzięki niej projektujemy rozwiązanie, które najlepiej spełni swoją rolę. Solidnie osadzamy nasze projekty zarówno w kontekście technologicznym, jak biznesowym.
  • Wszystkie wdrożenia przeprowadzamy z zachowaniem bezprzerwowej pracy. Dbamy, aby proces wdrożenia nie zakłócał bieżącego funkcjonowania.
  • Dbamy o bezpieczeństwo systemów w obszarze przechowywania i przetwarzania kluczowych danych, dostępności aktualizacji i wsparcia producenta.
  • Zapewniamy usługi utrzymaniowe i wsparcie techniczne, także w ramach umów SLA o gwarantowanym czasie reakcji i naprawy. Jesteśmy pierwszą linią wsparcia w ramach gwarancyjnych kontraktów serwisowych.
  • Dzielimy się wiedzą. Uczymy administratorów samodzielnego zarządzania systemem i jego konserwacji. Dzięku temu w większości sytuacji awaryjnych administratorzy radzą sobie samodzielnie, bez konieczności korzystania z serwisu zewnętrznego. W efekcie koszty utrzymania systemu są niższe.
  • Projektujemy i wdrażamy aplikacje specjalizowane, uzupełniające systemy telekomunikacyjne o ponadstandardowe lub specyficzne funkcje.