Dla sektora energetycznego

Niezawodna transmisja danych do systemów typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Aplikacje typu SCADA nadzorują poprawność funkcjonowania infrastruktury przesyłowej i optymalizują proces realizacji usług przez operatorów. W tym celu muszą być na bieżąco zasilane danymi pomiarowymi, diagnostycznymi i analitycznymi pochodzącymi z urządzeń funkcjonujących w infrastrukturze sieci.

Liczba urządzeń oraz wolumen przesyłanych danych rośnie wraz z rozwojem sieci przesyłowej. Dane te muszą być skutecznie dostarczane do systemu centralnego, aby zagwarantować właściwy standard usług.

Dostarczamy rozwiązania, które realizują stabilną, skuteczną, efektywną transmisję danych do systemu SCADA. Urządzenia comander zapewniają nieprzerwaną komunikację dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii radiowej transmisji danych (w tym LTE/4G) oraz redundancji łączy.

 

logo comander

Dowiedz się więcej


Efektywna transmisja danych do systemów HES (Head End System) i MDM (Meter Data Management)

Efektywne rozliczanie zużycia energii wymaga terminowego dostarczania rzetelnych danych pomiarowych do systemu bilingowego. Dane w formie cyfrowej, pochodzące z liczników elektronicznych, mogą być szybko i skutecznie dostarczone do systemu rozliczeniowego w sposób zdalny.

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania transmitujące dane odczytowe do systemu centralnego dostawcy energii elektrycznej. Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy licznikiem a systemem centralnym pozwala także na zdalne zarządzanie urządzeniem pomiarowym (zmiany taryf i konfiguracje licznika).

Modemy comander mogą być w prosty sposób implementowane do istniejącej infrastruktury, w której funkcjonują liczniki elektroniczne dowolnego typu.

 

logo comander

Dowiedz się więcej


Dedykowane rozwiązania komunikacyjne dla liczników energii i innych urządzeń pomiarowych

W kooperacji z producentami liczników mediów dostarczamy kompletne rozwiązania pomiarowe z funkcją zdalnej (także dwukierunkowej) komunikacji. Elektroniczne liczniki wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiają efektywną bezprzewodową transmisję danych pomiędzy licznikiem a systemem rozliczeniowym.

Połączenie funkcji pomiarowej i komunikacyjnej w jednym urządzeniu sprawia, że jest ono efektywne kosztowo, optymalne technologicznie i proste w instalacji.

Pracując wspólnie z producentami urządzeń pomiarowych, opracowujemy produkt od podstaw. Dzięki temu tworzymy rozwiązania dokładnie spełniające wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne określone przez dostawcę mediów - operatora infrastruktury przesyłowej.

 

logo comander

Dowiedz się więcej


Monitoring i diagnostyka dużych, rozproszonych populacji urządzeń transmisyjnych

W sieciach Smart Grid działa bardzo dużo rozproszonych urządzeń komunikacyjnych, które zapewniają transmisję danych do systemów centralnych. Aby transmisja była efektywna i nieprzerwana, konieczne jest zapewnienie stałego monitoringu infrastruktury komunikacyjnej pod kątem dostępności urządzeń, siły sygnału, ewentualnych awarii i aktualności oprogramowania.

System ekspercki amiGO umożliwia skuteczne zarządzanie całą populacją urządzeń komunikacyjnych: monitoruje dostępność urządzeń, poprawność ich funkcjonowania, a także parametry sieci komórkowej pod kątem stabilności transmisji. Umożliwia łatwą implementację nowych funkcji do już działających urządzeń transmisyjnych. Rozbudowany system raportowania pozwala na bieżąco diagnozować stan infrastruktury i szybko reagować na ewentualne awarie.

amiGO zapewnia wysoki poziom niezawodności transmisji, dzięki czemu dane odczytowe dostarczane są do systemu centralnego niezawodnie i na czas.

 

logo amiGO

Dowiedz się więcej