Niższe koszty chłodzenia, ogrzewania i procesów produkcyjnych

Zapewnienie właściwej temperatury bywa drogie i energochłonne

Procesy technologiczne często wymagają zapewnienia określonej, specyficznej dla konkretnego procesu temperatury. Zapewnienie takiej temperatury jest energochłonne, a co za tym idzie, kosztowne. Optymalizacja kosztów ogrzewania (lub chłodzenia) jest więc dla każdego zakładu produkcyjnego zarówno wyzwaniem, jak i koniecznością ekonomiczną.

Koszty ogrzewania, czyli de facto koszty zakupu źródeł energii (paliw, prądu, ciepła z sieci miejskiej), można jednak znacząco ograniczyć.

Potencjał oszczędności pojawia się, przykładowo, kiedy dysponujemy ciepłem odpadowym, a specyfika procesów realizowanych w zakładzie stwarza opcje jego efektywnego wykorzystania. Taką szansą dysponują przede wszystkim duże zakłady przemysłowe – z obszaru przemysłu ciężkiego (tam, gdzie angażowane są duże moce elektryczne) oraz wytwórstwa i przetwórstwa.

 

Jak obniżyć koszty ogrzewania lub chłodzenia?

Proponujemy szereg technologii i rozwiązań pozwalających znacząco zredukować koszty ogrzewania lub chłodzenia - zarówno procesów technologicznych, jak i eksploatacji obiektów:

  • Efektywność energetyczną można poprawić dzięki wymianie starych i zużytych (a więc nieefektywnych) urządzeń – zarówno chłodniczych (agregatów, dry-coolerów, wież wodnych), jak wentylacyjnych (central wentylacyjnych).
  • W polskich warunkach klimatycznych znakomicie sprawdza się zastosowanie free-coolingu, czyli technologii czerpania chłodu z otaczającego powietrza.
  • Ciepło i chłód mogą być magazynowane w zbiornikach substancji dwufazowych, aby wykorzystać je do zminimalizowania czasu wytwarzania chłodu przez urządzenia chłodnicze w warunkach, które są dla procesu chłodzenia niekorzystne (np. w upał).
  • Jeśli zakład dysponuje ciepłem odpadowym o odpowiedniej temperaturze, w miejsce agregatów sprężarkowych można zastosować agregaty absorpcyjne i w ten sposób zasadniczo obniżyć koszt pozyskania energii do chłodzenia.
  • Zastosowanie układów odzysku ciepła pozwala wykorzystać potencjał energetyczny, który w innej sytuacji byłby bezpowrotnie zmarnowany.
  • Zastosowanie układów kogeneracji lub trigeneracji, dzięki którym paliwo wykorzystywane jest w sposób wysokosprawny. Ta część energii cieplnej, która byłaby potencjalnie stracona w procesie spalania paliwa, wykorzystana zostaje do grzania lub chłodzenia, które w innym przypadku wymagałoby zaangażowania dodatkowych zasobów, np. dodatkowej energii elektrycznej.
  • Istotne znaczenie z punktu widzenia oszczędności ma uzyskanie efektywności technologicznej układu chłodzenia lub grzania w sytuacji, gdy różne części zakładu mają w tym zakresie różne wymagania. Zastosowane rozwiązanie powinno zapewniać optymalne parametry temperaturowe i równocześnie minimalizować ilość traconej energii (np. ciepła).
  • Układy stałoprzepływowe można zastąpić układami zmiennoprzepływowymi, które elastycznie reagują na zapotrzebowanie na chłód/ciepło/powietrze wentylacyjne. Dzięki temu zużywają mniej energii elektrycznej.

 

Identyfikujemy źródła potencjalnego ciepła do odzyskania i wykorzystania w procesach chłodzenia/grzania. Zdarza się, że są to źródła, o których klient nie wie i nie zdaje sobie sprawy z możliwych zastosowań i wynikających z nich oszczędności. Służymy profesjonalnym doradztwem. Zapraszamy do konsultacji.