Urządzenia i układy absorpcyjne

Absorpcyjne agregaty wody lodowej i pompy ciepła to urządzenia przeznaczone do wytwarzania wody lodowej lub grzewczej, zasilane przez zewnętrzny strumień ciepła. Może nim być:

 • gorąca woda z silnika kogeneracyjnego (układ trigeneracji),
 • gorąca woda z układów odzysku ciepła ze spalin,
 • gorąca woda z układów odzysku ciepła ze sprężarek powietrznych,
 • gorąca woda ze skraplaczy bloków energetycznych,
 • para wodna z upustu turbinowego,
 • para wodna z kotła opalanego dowolnym paliwem,
 • para wodna powstająca w procesie produkcyjnym.

 

Dla kogo?

Urządzenia absorpcyjne znajdują zastosowanie przede wszystkich w instalacjach trigeneracji, gdzie znacząco poprawiają efektywność procesu wytwarzania energii elektrycznej w tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Z powodzeniem stosowane są w przemyśle ciężkim (górnictwo, koksownictwo, hutnictwo), wytwórczym (tworzyw sztucznych, poligraficznym, farmaceutycznym, tytoniowym, papierniczym, drzewnym), jak również w budynkach użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale.

 

Właściwości i zalety urządzeń absorpcyjnych:

 • możliwość wytwarzania wody lodowej o temperaturze powyżej 5°C oraz wody grzewczej do temperatury 90°C,
 • bardzo niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną (około 2% generowanej mocy chłodniczej),
 • ekologiczny czynnik chłodniczy (czysta woda) oraz absorbent (wodny roztwór bromku litu),
 • bardzo mała liczba części ruchomych, a dzięki temu wysoka niezawodność,
 • cicha praca,
 • brak emisji drgań.

 

Serwis i wsparcie techniczne dla urządzeń absorpcyjnych:

 • analizy chemiczne bromku litu,
 • testy szczelności analizatorem helu,
 • filtrowanie bromku litu przy użyciu profesjonalnego mikrofiltra,
 • czyszczenie wymienników wodnych,
 • dostawy wszelkich części zamiennych,
 • modernizacje elementów mechanicznych i układów sterowania.

 

Kompleksowe wykonawstwo układów absorpcyjnych

Projektujemy i wykonujemy:

 • instalacje wody lodowej
 • instalacje wody chłodzącej
 • instalacje wody zasilającej
 • instalacje pary zasilającej
 • instalacje elektrycznych i AKPiA

ANDRA jest dystrybutorem urządzeń absorpcyjnych japońskiej firmy EBARA Refrigeration Equipment and Systems Co. Ltd., wchodzącej w skład korporacji EBARA, największego producenta urządzeń przepływowych na świecie.

Urządzenia absorpcyjne EBARA produkowane są nieprzerwanie od roku 1961, co czyni tę firmę jednym z najbardziej doświadczonych producentów tego rodzaju rozwiązań. Do dnia dzisiejszego EBARA dostarczyła ponad 20 000 urządzeń absorpcyjnych do ponad 60 krajów świata.

Więcej o firmie EBARA: http://www.ers.ebara.com/en/index.html