ISO

Certyfikat systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Zakres: usługi projektowe, instalacyjne, wdrożeniowe i serwisowe w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacji.


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Zakres: usługi projektowe, instalacyjne, wdrożeniowe i serwisowe w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacji; produkcja urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych.


Certyfikat Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09

Zakres: usługi projektowe, instalacyjne, wdrożeniowe i serwisowe w zakresie urządzeń absorpcyjnych chłodniczych i grzewczych.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy


Wymagania dla podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska