Komunikacja w procesach biznesowych


JAK POMAGAMY?

 • Umożliwiamy pracownikom firm uczestniczenie w złożonych procesach biznesowych jedynie za pomocą narzędzi komunikacyjnych – bez konieczności sięgania do aplikacji specjalistycznych.
 • Zapobiegamy opóźnieniom kluczowych procesów, dając menedżerom możliwość podejmowania decyzji formalnych w każdych warunkach.
 • Sprawiamy, że właściwe osoby natychmiast dowiadują się o ważnych zdarzeniach biznesowych lub technicznych.
 • Stwarzamy możliwość uzależnienia przebiegu procesów biznesowych od dostępności online osób o określonych kompetencjach lub uprawnieniach.
 • Przyspieszamy procesy biznesowe poprzez automatyczne sprawdzanie danych w kilku aplikacjach i prezentowanie ich użytkownikowi w ramach jednego interfejsu.
 • Uprawnionym osobom udostępniamy narzędzia do sprawnego zarządzania procesami biznesowymi obejmującymi wiele usług i aplikacji.

CO DOSTARCZAMY?

 • Status użytkowników online udostępniamy w ramach aplikacji realizujących procesy biznesowe.
 • Sprawiamy, że określony status online osoby może modyfikować przebieg procesów (każdego odmiennie).
 • Aplikacje komunikacyjne wyposażamy w funkcje do uczestniczenia w procesach biznesowych.
 • Wdrażamy mechanizmy przekazujące użytkownikom ważne komunikaty z aplikacji.
 • Uczestnikom procesów biznesowych dostarczamy dynamicznie komplet informacji kontekstowych.
 • Administratorom procesów udostępniamy narzędzia do samodzielnego konfigurowania reguł uczestniczenia w nich.