Zdalny monitoring systemów i obiektów


logo comander

   

   

JAK POMAGAMY?

 • Przedsiębiorstwom przemysłowym ułatwiamy niezawodne gromadzenie informacji na temat procesów produkcyjnych i stanu infrastruktury.
 • Samorządom umożliwiamy systematyczny i bezbłędny odczyt danych o stanach wody, poziomach zanieczyszczeń powietrza, awariach sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego itp.
 • Przedsiębiorstwom komunalnym umożliwiamy zdalne sprawdzanie zużycia mediów i wykrywanie awarii.
 • Firmom transportowym, budowlanym i usługowym umożliwiamy śledzenie pozycji geograficznej pojazdów i sprzętu ciężkiego.
 • Przedsiębiorstwom i instytucjom posiadającym centra danych umożliwiamy stałe monitorowanie parametrów bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń serwerowych.
 • Instytucjom zarządzającym obiektami zabytkowymi umożliwiamy instalowanie liczników i czujników bez konieczności układania okablowania.
 • Szpitalom umożliwiamy niezawodne zdalne powiadamianie białego personelu o stanie pacjentów.

CO DOSTARCZAMY?

 • Projektujemy systemy agregujące dane z rozproszonych czujników, wykorzystujące sieci ZigBee, PLC, Ethernet i inne.
 • We współpracy z partnerami oferujemy systemy do monitorowania pozycji geograficznej pojazdów i pracowników.
 • Budujemy zintegrowane systemy monitorowania dostępu, klimatyzacji, wentylacji, czujników ognia i dymu itp.
 • Umożliwiamy przesyłanie danych pomiarowych na bieżąco lub określonych interwałach.

 

comander - otwarta platforma bezprzewodowej transmisji danych [pdf]

więcej: www.comander.pl