Systemy klimatyzacji dla serwerowni


JAK POMAGAMY?

 • Pozwalamy firmom odsunąć w czasie inwestycje w nowe centra danych.
  Zwiększamy pojemność cieplną istniejących centrów danych bez konieczności ich zasadniczej przebudowy.
 • Projektujemy systemy klimatyzacji uwzględniające zastane ograniczenia budowlane, kubaturowe, elektryczne i inne.
 • Wdrażamy rozwiązania, które skutecznie odprowadzają ciepło z pomieszczeń o bardzo dużym zagęszczeniu mocy.
 • Redukujemy zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną, obniżając koszty ich utrzymania.
 • Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy związane z efektywnością dystrybucji chłodnego powietrza.

CO DOSTARCZAMY?

 • Budujemy systemy klimatyzacji i wentylacji dla centrów danych we współpracy z najlepszymi dostawcami.
 • Umożliwiamy instalowanie w pojedynczej szafie urządzeń o łącznej faktycznej mocy przekraczającej 20kW.
 • Wdrażamy rozwiązania separujące sekcje centrum danych i zapobiegające mieszaniu się powietrza ciepłego z chłodnym.
 • Pomagamy wydłużyć żywotność klimatyzatorów, m.in. dzięki optymalnemu rozkładowi urządzeń w szafach.
 • Budujemy tanie w eksploatacji systemy klimatyzacji wykorzystujące dobowe i sezonowe różnice temperatur.

  

Oferta - infrastruktura teletechniczna i aranżacja obiektów [pdf]