Systemy przygotowania wody lodowej i gorącej oparte na absorpcyjnych lub sprężarkowych agregatach chłodniczych i pompach ciepła


JAK POMAGAMY?

 • Opracowujemy koncepcje energooszczędnych systemów przygotowania wody lodowej dla obiektów przemysłowych i komercyjnych w oparciu o urządzenia absorpcyjne lub sprężarkowe.
 • Opracowujemy koncepcje energooszczędnych systemów wytwarzania ciepła dla obiektów przemysłowych i komercyjnych w oparciu o absorpcyjne lub sprężarkowe pompy ciepła.
 • Pomagamy zmodernizować istniejące układy chłodzenia w celu uzyskania znaczących oszczędności.

CO DOSTARCZAMY?

 • Absorpcyjne bromolitowe agregaty wody lodowej do różnych zastosowań, również do systemów trójgeneracji.
 • Sprężarkowe agregaty wody lodowej.
 • Absorpcyjne bromolitowe pompy ciepła.
 • Sprężarkowe pompy ciepła.
 • Instalacje hydrauliczne wody lodowej i gorącej.
 • Układy automatyki i sterowania.
 • Wieże chłodnicze wyparne i suche chłodnice cieczy.
 • Układy free-coolingu.
 • Maszynownie wody lodowej i gorącej budowane w systemie "pod klucz".

      

Systemy chłodnicze w ofercie ANDRA - energooszczędne systemy odzysku ciepła i wytwarzania chłodu [pdf]