Omilia: Conversational Intelligence

Komfort komunikacji z contact center w naturalnym języku

System Omilia zapewnia klientom możliwość pełnej samoobsługi, komunikując się z nimi w sposób tak naturalny, jak dobrze wyszkolony, uprzejmy i kompetentny pracownik działu obsługi.

Klient komunikuje się z systemem własnymi słowami, co inicjuje całkowicie naturalną interakcję między nim a wirtualnym agentem. Chat bot rozumie, reaguje, zachowuje się i obsługuje polecenia wyrażane naturalnym językiem równie skutecznie i efektywnie jak pracownik contact center.

 

Wirtualny Asystent korzysta z technologii Natural Language Understanding (NLU)

Rozwiązanie Omilia oparte jest na technologii Natural Language Understanding i sieciach neuronowych.
Każda wypowiedź klienta jest w czasie rzeczywistym przekładana na tekst, a wirtualny asystent wykorzystuje silnik NLU do określenia właściwego znaczenia tekstu mówionego w kontekście procesu obsługi klienta. W ten sposób wirtualny asystent, łącząc się z innymi aplikacjami, czy też bazami danych (np. CRM), zbiera informacje, i na podstawie interakcji z klientem prowadzi rozmowę. Takie rozwiązanie umożliwia maksymalną możliwą automatyzację konwersacji.

Wyspecjalizowany moduł automatycznego rozpoznawania mowy rozpoznaje kilkanaście języków (w tym kilka odmian angielskiego i hiszpańskiego, rosyjski, ukraiński, rumuński, kazachski, grecki i polski), a także gwary, slang i języki mieszane, i ma potencjał dołączania nowych.

 

Konwersacyjność z zachowaniem kontekstu: human-like dialogue

Jako prawdziwy system konwersacyjny, Omilia przetwarza język naturalny i zachowuje pamięć poprzednich kroków dialogowych, przyjmując ludzki protokół komunikacyjny. Nie tylko rozumie zapytania w języku naturalnym i umiejscawia je w kontekście, ale może też prowadzić złożone konwersacje, aby w pełni obsłużyć polecenie, wyjaśnić niejasności lub uzupełnić brakujące informacje.

Dostępne na rynku technologie wirtualnych agentów (Virtual Agent, VA) umożliwiają jedynie obsługę pytań i odpowiedzi opartych na jednopoziomowej logice. Aplikacje samoobsługowe oparte na DTMF w ogóle nie zakładają komunikacji werbalnej ze strony klienta i umożliwiają automatyzację obsługi jedynie na poziomie elementarnym. W przeciwieństwie do tego rodzaju rozwiązań, Omilia służyć może jako Wirtualny Ekspert Obsługi Klienta, stworzony aby zapewnić pełną samoobsługę dzwoniącego w przyjaznej formie.

 

Wielokanałowa komunikacja

Komunikacja może zostać w prosty sposób rozszerzona o kanały elektroniczne  i funkcje biometrii głosowej. Platforma obsługuje głos, tekst, aplikacje mobilne, IVR, czat i komunikatory internetowe, e-mail, sms i social media, zapewniając najwyższy poziom konwersacyjnej samoobsługi we wszystkich kanałach.

Oczekiwania działań, które z powodów merytorycznych lub proceduralnych nie mogą być zautomatyzowane, kierowane są w czasie rzeczywistym,  wraz z wszelkimi danymi kontekstowymi, do odpowiedniego agenta contact center. Takie rozwiązanie buduje doskonałe doświadczenie użytkownika przy jednoczesnej maksymalnej automatyzacji procesu.

 

Dla kogo?

Rozwiązania Omilia rekomendujemy firmom obsługującym dużą liczbę połączeń głosowych w ruchu przychodzącym – posiadającym centra obsługi klienta, w szczególności w branży telekomunikacyjnej, bankowo-finansowej i ubezpieczeniowej.


 

logo Omilia

Omilia Ltd. to firma, która jako pierwsza na świecie opracowała i od 2012 r. oferuje technologię w pełni wielokanałowej, konwersacyjnej samoobsługi klienta z wykorzystaniem jednej platformy – DiaManT®. DiaManT® umożliwia zautomatyzowaną, konwersacyjną obsługę klienta w języku naturalnym.

ANDRA jest autoryzowanym partnerem Omilia o statusie Gold Partner.

 


Napisz do nas: