Pomagamy oczyszczać gaz koksowniczy

Gaz koksowniczy to drugi bardzo ważny produkt w procesie wytwarzania koksu. Stanowi niezbędne źródło ciepła do zasilenia procesu koksowania, jak również zawiera wiele substancji chemicznych (tzw. węglopochodnych), które po odseparowaniu i przetworzeniu stanowią cenne źródło przychodów zakładu koksowniczego.

Uzyskanie właściwego składu chemicznego gazu realizowane jest w procesie jego oczyszczania. Jego prawidłowe ukończenie umożliwia dodatkowo sprzedaż gazu do odbiorców zewnętrznych. Czynnikiem warunkującym skuteczność procesu oczyszczenia jest z kolei właściwe schłodzenie gazu. Z uwagi na występujące w Polsce warunki pogodowe, chłodzenie gazu powietrzem zewnętrznym nie zawsze jest wystarczające. Konieczne jest wykorzystanie urządzeń chłodniczych.

Jednym ze składników gazu koksowniczego jest amoniak. Separacja amoniaku z gazu to podstawowe zadanie układu oczyszczania. W przypadku niewystarczającego schłodzenia gazu i wynikającej z niego niewystarczającej separacji amoniaku, powoduje on intensywną korozję dalszych ciągów oczyszczania, narażając zakład koksowniczy na duże koszty naprawcze. Na skutek niedotrzymania wymaganych parametrów gazu, zmniejszeniu ulegają również obroty z jego lokalnymi odbiorcami.

Wykorzystanie chłodziarki EBARA umożliwia uzyskanie właściwego schłodzenia gazu, a dzięki temu przeprowadzenie prawidłowego procesu jego oczyszczania z amoniaku i pozostałych substancji.

Ebara RGWA


ANDRA jest dystrybutorem urządzeń absorpcyjnych japońskiej firmy EBARA REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS CO. LTD., wchodzącej w skład korporacji EBARA, największego producenta urządzeń przepływowych na świecie.

Urządzenia absorpcyjne EBARA produkowane są nieprzerwanie od roku 1961, co czyni tę firmę jednym z najbardziej doświadczonych producentów tego rodzaju rozwiązań. Do dnia dzisiejszego EBARA dostarczyła ponad 20 000 urządzeń absorpcyjnych do ponad 60 krajów świata.

Więcej o firmie EBARA: http://www.ers.ebara.com/en/index.html


Napisz do nas: