smartMETERS

Rosnące ceny energii elektrycznej mają coraz większy udział w kosztach prowadzenia biznesu. Czy wiemy, które procesy są najbardziej energochłonne? Czy możemy zmodyfikować ich kolejność lub porę realizacji, tak aby koszty energii były jak najniższe?

Do pozyskania wiedzy o tym potrzebujemy narzędzi umożliwiających analizę zużycia energii, w tym jej wykorzystania w poszczególnych procesach. Znajomość „profilu zużycia” energii pozwoli to zużycie zoptymalizować i dzięki temu znacząco obniżyć koszty.

Jakiego narzędzia użyć do takiej analizy? Najlepiej systemu smartMETERS.

logo smartMETERS

 

Jak działa smartMETERS?

System pozyskuje dane pomiarowe z liczników energii elektrycznej odbiorcy i umieszcza je w bazie danych na serwerach usługodawcy. Odbywa się to w sposób zdalny i zautomatyzowany, za pośrednictwem sieci komórkowej GSM. Dane zebrane przez system i wygenerowane na ich podstawie raporty umożliwiają wprowadzenie modyfikacji w profilu zużycia energii, a dzięki temu obniżenie kosztów związanych z opłatą mocową – zarówno jeśli chodzi o opłatę związaną z wielkością zużycia energii, jak i z rozkładem zużycia w ciągu doby. Dodatkowo, analiza zużycia energii biernej umożliwia zastosowanie w instalacji elektrycznej odpowiedniego układu kompensacji mocy biernej, aby znacząco ograniczyć jej koszt. Dane pomiarowe, analizy i raporty dostępne są na stronie www, po zalogowaniu za pośrednictwem spersonalizowanego konta użytkownika.

 

smartMETERS - wykres przekroczeń mocy

 

smartMETERS – podstawowe funkcje:

 • Monitorowanie poboru energii czynnej i biernej we wszystkich zainstalowanych punktach pomiarowych użytkownika.
 • Analiza profilów zużycia energii czynnej i biernej.
 • Analiza pobieranej mocy w przypadku ogłoszenia konkretnego stopnia zasilania - pobór z dnia bieżącego wraz z prognozą zapotrzebowania do końca analizowanej doby.
 • Monitorowanie przekroczenia mocy umownej.
 • Generowanie alertów (np. po przekroczeniu mocy umownej) w wybranej formie, np. wiadomości email.
 • Generowanie raportów według kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Możliwość definiowania limitów mocy dla poszczególnych punktów pomiarowych.
 • Obliczanie aktualnej wartości opłaty mocowej wraz z wielkością współczynnika k.
 • Prezentacja danych rozliczeniowych za wskazany okres.
 • Eksport danych graficznych do plików png, jpeg, pdf, svg.
 • Eksport raportów do plików xls w celu dalszej analizy.

 

smartMETERS - wizualizacja dobowych przekroczeń mocy umownej

smartMETERS - dobowe przekroczenia mocy umownej oraz wartość tg(fi) dla obiektu i przyłączy

 

System smartMETERS umożliwia:

 • Odczyty z liczników.
 • Gromadzenie odczytanych danych w bazie danych.
 • Wizualizację zużycia danego medium (prąd, gaz, woda, ciepło, inne).
 • Wizualizację mocy 15 min. (dotyczy tylko energii elektrycznej).
 • Inne funkcjonalności wynikające z możliwości odczytywanych urządzeń.

smartMETERS - wykres mocy i energii 15 min. dla wybranego odbioru

smartMETERS - wykres mocy i energii 15 min. dla wybranego odbioru

 

Architektura rozwiązania

W lokalizacji klienta zainstalowane są liczniki (energii, wody, ciepła lub inne) połączone z urządzeniem komunikacyjnym (modem LTE z dedykowaną kartą SIM). W zależności od potrzeb wykorzystujemy liczniki klienta lub montujemy nowe.

W lokalizacji ANDRA znajduje się serwer odczytowy i platforma smartMETERS. Klient nie jest obciążony utrzymywaniem własnej infrastruktury.  

 

architektura systemu smartMETERS

 

smartMETERS współpracuje z różnymi typami układów pomiarowych – np. rozliczeniowym z najemcami, na zasilaniu głównym obiektu, w węzłach bilansujących itp. Dane mogą być odczytywane z liczników różnych mediów, takich jak:

 • Wodomierze z interfejsem wire M-bus
 • Wodomierze z wyjściem impulsowym (przez licznik impulsów)
 • Gazomierze z interfejsem wire M-bus
 • Gazomierze z wyjściem impulsowym (przez licznik impulsów)
 • Ciepłomierze z interfejsem wire M-bus
 • Ciepłomierze z wyjściem impulsowym (przez licznik impulsów)
 • Liczniki energii el. z interfejsem wire M-bus
 • Liczniki energii el. z interfejsem Modbus RTU (RS485)
 • Liczniki energii el. z interfejsem IEC (RS485)
 • Liczniki energii el. z interfejsem dlms (RS485)
 • Liczniki impulsów. z interfejsem Modbus (RS485)
 • Inne

 

Jak przebiega wdrożenie smartMETERS?

 • Modernizacja punktu pomiarowego – opcjonalnie, w sytuacji, gdy układy pomiarowe trzeba dostosować od współpracy ze smartMETERS.
 • Montaż urządzenia komunikacyjnego 4G LTE z interfejsem licznikowym, np. RS485.
 • Aktywacja karty SIM M2M.
 • Konfiguracja i uruchomienie transmisji z układu pomiarowego.
 • Konfiguracja i aktywacja platformy portalu smartMETERS.

Dostęp do portalu (www) możliwy jest z każdego miejsca, gdzie mamy połączenie internetowe - z biura, domu, hotelu, i z dowolnego urządzenia - poprzez PC, tablet lub telefon. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna.

 

Do czego mogę wykorzystać dane i raporty z systemu smartMETERS?

 • Do miesięcznych rozliczeń z najemcami - stan liczydeł dokładnie na godzinę 00:00 każdego miesiąca.
 • Do bilansowania zużycia dla całego obiektu lub dla węzła.
 • Do prognozowania zużycia energii.
 • Do prognozowania zapotrzebowania na moc (energię elektryczną).
 • Do monitorowania przekroczeń zadanych wartości (np. mocy umownej).
 • Do utrzymania limitów mocy przy ogłoszonych stopniach zasilania (energia elektryczna).
 • Do szacowanie opłaty mocowej zgodnie z nową taryfą (dla dużych odbiorów).
 • Do analizy zużycia i doboru układu kompensacji mocy biernej.
 • Do podejmowania decyzji o ewentualnych wyłączeniach odbiorców.
 • Do integracji z innymi systemami , np. BMS lub księgowo-rozliczeniowymi, w celu wymiany danych. 

 

Jakie są koszty wdrożenia i użytkowania?

Wdrożenie smartMETERS wiąże się z jednorazowym kosztem dostosowania układu/urządzeń do połączenia z systemem poprzez wyposażenie w niezbędne komponenty:

 • Konwertery + sterownik programowalny (opcjonalnie)
 • Serwery portów (opcjonalnie)
 • Szafki na moduły komunikacyjne (opcjonalnie)
 • Okablowanie komunikacyjne (opcjonalnie)
 • Moduł komunikacji 4G LTE
 • Montaż, połączenie, programowanie, konfigurację i uruchomienie instalowanego sprzętu w obiekcie (opcjonalnie) 
 • Uruchomienie i konfiguracja systemu

Zwiększenie liczby użytkowników odbywa się bez dodatkowych kosztów.

Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem i administracją systemu.

Rozliczenie użytkowania odbywa się w formie miesięcznego abonamentu. 


Pytania? Napisz do nas:  lub skorzystaj z formularza kontaktowego.


Napisz do nas: