Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

smartMETERS

Rosnące ceny energii elektrycznej mają coraz większy udział w kosztach prowadzenia biznesu. Czy wiemy, które procesy są najbardziej energochłonne? Czy możemy zmodyfikować ich kolejność lub porę realizacji, tak aby koszty energii były jak najniższe?

Do pozyskania wiedzy o tym potrzebujemy narzędzi umożliwiających analizę zużycia energii, w tym jej wykorzystania w poszczególnych procesach. Znajomość „profilu zużycia” energii pozwoli to zużycie zoptymalizować i dzięki temu znacząco obniżyć koszty.

Jakiego narzędzia użyć do takiej analizy? Najlepiej systemu smartMETERS.

logo smartMETERS

 

Jak działa smartMETERS?

System pozyskuje dane pomiarowe z liczników energii elektrycznej odbiorcy i umieszcza je w bazie danych na serwerach usługodawcy. Odbywa się to w sposób zdalny i zautomatyzowany, za pośrednictwem sieci komórkowej GSM. Dane zebrane przez system i wygenerowane na ich podstawie raporty umożliwiają wprowadzenie modyfikacji w profilu zużycia energii, a dzięki temu obniżenie kosztów związanych z opłatą mocową – zarówno jeśli chodzi o opłatę związaną z wielkością zużycia energii, jak i z rozkładem zużycia w ciągu doby. Dodatkowo, analiza zużycia energii biernej umożliwia zastosowanie w instalacji elektrycznej odpowiedniego układu kompensacji mocy biernej, aby znacząco ograniczyć jej koszt. Dane pomiarowe, analizy i raporty dostępne są na stronie www, po zalogowaniu za pośrednictwem spersonalizowanego konta użytkownika.

 

smartMETERS - wykres przekroczeń mocy

 

smartMETERS – podstawowe funkcje:

 • Monitorowanie poboru energii czynnej i biernej we wszystkich zainstalowanych punktach pomiarowych użytkownika.
 • Analiza profilów zużycia energii czynnej i biernej.
 • Analiza pobieranej mocy w przypadku ogłoszenia konkretnego stopnia zasilania - pobór z dnia bieżącego wraz z prognozą zapotrzebowania do końca analizowanej doby.
 • Monitorowanie przekroczenia mocy umownej.
 • Generowanie alertów (np. po przekroczeniu mocy umownej) w wybranej formie, np. wiadomości email.
 • Generowanie raportów według kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Możliwość definiowania limitów mocy dla poszczególnych punktów pomiarowych.
 • Obliczanie aktualnej wartości opłaty mocowej wraz z wielkością współczynnika k.
 • Prezentacja danych rozliczeniowych za wskazany okres.
 • Eksport danych graficznych do plików png, jpeg, pdf, svg.
 • Eksport raportów do plików xls w celu dalszej analizy.

 

smartMETERS - wizualizacja dobowych przekroczeń mocy umownej

smartMETERS - dobowe przekroczenia mocy umownej oraz wartość tg(fi) dla obiektu i przyłączy

 

System smartMETERS umożliwia:

 • Odczyty z liczników.
 • Gromadzenie odczytanych danych w bazie danych.
 • Wizualizację zużycia danego medium (prąd, gaz, woda, ciepło, inne).
 • Wizualizację mocy 15 min. (dotyczy tylko energii elektrycznej).
 • Inne funkcjonalności wynikające z możliwości odczytywanych urządzeń.

smartMETERS - wykres mocy i energii 15 min. dla wybranego odbioru

smartMETERS - wykres mocy i energii 15 min. dla wybranego odbioru

 

Architektura rozwiązania

W lokalizacji klienta zainstalowane są liczniki (energii, wody, ciepła lub inne) połączone z urządzeniem komunikacyjnym (modem LTE z dedykowaną kartą SIM). W zależności od potrzeb wykorzystujemy liczniki klienta lub montujemy nowe.

W lokalizacji ANDRA znajduje się serwer odczytowy i platforma smartMETERS. Klient nie jest obciążony utrzymywaniem własnej infrastruktury.  

 

architektura systemu smartMETERS

 

smartMETERS współpracuje z różnymi typami układów pomiarowych – np. rozliczeniowym z najemcami, na zasilaniu głównym obiektu, w węzłach bilansujących itp. Dane mogą być odczytywane z liczników różnych mediów, takich jak:

 • Wodomierze z interfejsem wire M-bus
 • Wodomierze z wyjściem impulsowym (przez licznik impulsów)
 • Gazomierze z interfejsem wire M-bus
 • Gazomierze z wyjściem impulsowym (przez licznik impulsów)
 • Ciepłomierze z interfejsem wire M-bus
 • Ciepłomierze z wyjściem impulsowym (przez licznik impulsów)
 • Liczniki energii el. z interfejsem wire M-bus
 • Liczniki energii el. z interfejsem Modbus RTU (RS485)
 • Liczniki energii el. z interfejsem IEC (RS485)
 • Liczniki energii el. z interfejsem dlms (RS485)
 • Liczniki impulsów. z interfejsem Modbus (RS485)
 • Inne

 

Jak przebiega wdrożenie smartMETERS?

 • Modernizacja punktu pomiarowego – opcjonalnie, w sytuacji, gdy układy pomiarowe trzeba dostosować od współpracy ze smartMETERS.
 • Montaż urządzenia komunikacyjnego 4G LTE z interfejsem licznikowym, np. RS485.
 • Aktywacja karty SIM M2M.
 • Konfiguracja i uruchomienie transmisji z układu pomiarowego.
 • Konfiguracja i aktywacja platformy portalu smartMETERS.

Dostęp do portalu (www) możliwy jest z każdego miejsca, gdzie mamy połączenie internetowe - z biura, domu, hotelu, i z dowolnego urządzenia - poprzez PC, tablet lub telefon. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna.

 

Do czego mogę wykorzystać dane i raporty z systemu smartMETERS?

 • Do miesięcznych rozliczeń z najemcami - stan liczydeł dokładnie na godzinę 00:00 każdego miesiąca.
 • Do bilansowania zużycia dla całego obiektu lub dla węzła.
 • Do prognozowania zużycia energii.
 • Do prognozowania zapotrzebowania na moc (energię elektryczną).
 • Do monitorowania przekroczeń zadanych wartości (np. mocy umownej).
 • Do utrzymania limitów mocy przy ogłoszonych stopniach zasilania (energia elektryczna).
 • Do szacowanie opłaty mocowej zgodnie z nową taryfą (dla dużych odbiorów).
 • Do analizy zużycia i doboru układu kompensacji mocy biernej.
 • Do podejmowania decyzji o ewentualnych wyłączeniach odbiorców.
 • Do integracji z innymi systemami , np. BMS lub księgowo-rozliczeniowymi, w celu wymiany danych. 

 

Jakie są koszty wdrożenia i użytkowania?

Wdrożenie smartMETERS wiąże się z jednorazowym kosztem dostosowania układu/urządzeń do połączenia z systemem poprzez wyposażenie w niezbędne komponenty:

 • Konwertery + sterownik programowalny (opcjonalnie)
 • Serwery portów (opcjonalnie)
 • Szafki na moduły komunikacyjne (opcjonalnie)
 • Okablowanie komunikacyjne (opcjonalnie)
 • Moduł komunikacji 4G LTE
 • Montaż, połączenie, programowanie, konfigurację i uruchomienie instalowanego sprzętu w obiekcie (opcjonalnie) 
 • Uruchomienie i konfiguracja systemu

Zwiększenie liczby użytkowników odbywa się bez dodatkowych kosztów.

Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem i administracją systemu.

Rozliczenie użytkowania odbywa się w formie miesięcznego abonamentu. 


Pytania? Napisz do nas:  lub skorzystaj z formularza kontaktowego.


Napisz do nas: