Inteligentne rozwiązania energetyczne

Wdrażamy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną obiektów i procesów. Pomagamy efektywnie wykorzystać dostępne zasoby energetyczne, zminimalizować straty energii i w efekcie uzyskać wymierne oszczędności.

Wykorzystaj jak najlepiej dostępne zasoby energetyczne i zoptymalizuj ich zużycie. Zużywaj mądrze i oszczędzaj!

Co oprócz inwestycji w alternatywne źródła energii możesz zrobić, aby poprawić efektywność energetyczną obiektu lub procesu produkcyjnego i obniżyć koszty?

 

jak obniżyć koszty energii w przemyśle

 

OPOMIARUJ INFRASTRUKTURĘ I POZNAJ SWÓJ PROFIL ZUŻYCIA

Profil zużycia energii obrazuje rozkład ilości energii zużywanej przez dany system, urządzenia lub proces w określonym czasie. Znajomość fluktuacji w zużyciu energii w różnych okresach, porach, lokalizacjach lub strefach obiektu pozwala zidentyfikować trendy i szczyty zużycia. Analiza profilu zużycia energii elektrycznej jest kluczowa dla skutecznego wdrożenia strategii oszczędności. Pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić optymalizacje, dostosowując działania do konkretnych wzorców zużycia. 

Pod jakim kątem można zoptymalizować profil zużycia?

 • Taryfy czasowe: Analiza profilu zużycia pozwala na określenie, w których godzinach dnia i dniach tygodnia występują szczytowe obciążenia. Dzięki temu można dostosować plany pracy i działania urządzeń i systemów tak, by korzystać z taryf czasowych, w których koszt energii jest niższy.
 • Przekroczenia mocy: Znając profile zużycia, można uniknąć przekroczeń mocy umownych, które wiążą się z dodatkowymi opłatami. Można zadbać o bardziej równomierny rozkład zużycia energii w ciągu dnia.
 • Moc 15-minutowa: Znając profil zużycia, można unikać nagłych skoków mocy, które skutkują  wzrostem opłat i dodatkowymi kosztami.
 • Identyfikacja energochłonnych urządzeń, systemów lub stref: Analiza profilu zużycia umożliwia identyfikację urządzeń lub procesów, które generują duże obciążenia. Można wtedy podjąć kroki w kierunku efektywniejszego korzystania z tych urządzeń lub zastąpienia ich bardziej energooszczędnymi rozwiązaniami.
 • Zarządzanie harmonogramami: Znając wzorce zużycia, można dostosować harmonogramy pracy urządzeń i systemów. Można np. opóźniać uruchamianie urządzeń do momentu, gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe lub kiedy energia jest tańsza.
 • Monitorowanie efektów zmian: Zmiany wprowadzane w celu oszczędności energii mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym. Porównanie wyników z poprzednim profilem pomaga ocenić efektywność wprowadzonych działań.
 • Planowanie inwestycji: Znając profile zużycia w ujęciu długoterminowym, można trafniej planować inwestycje w technologie i rozwiązania energooszczędne, które będą odpowiadać aktualnym i przyszłym potrzebom.

Co zrobić, aby poznać swój profil zużycia?

Przede wszystkim należy zebrać dane analityczne. Należy więc dysponować narzędziem umożliwiającym pozyskanie i zagregowanie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej w obiekcie i jego poszczególnych strefach. Zebrane dane umożliwiają generowanie raportów o zużyciu, które są podstawą do zdefiniowania profilu, a następnie wdrożenia strategii optymalizacji.

 

logo smartmeters

Przeczytaj więcej o smartMETERS – narzędziu, które dostarcza danych do analizy dobowego rozkładu zużycia.


ZAUTOMATYZUJ PROCESY: SYSTEMY AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ (BMS)

Systemy automatyki budynkowej realizują o wiele więcej funkcji niż tylko optymalizacja funkcjonowania obiektu czy zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jego użytkownikom. Jednym z głównych celów, do których wykorzystywane są systemy BMS, jest zwiększenie efektywności energetycznej, także w obiektach i procesach przemysłowych. W jaki sposób system BMS wspiera optymalizację energetyczną?

 • Stały monitoring zużycia energii w poszczególnych częściach i strefach obiektu oraz w ramach poszczególnych procesów pozwala zidentyfikować obszary o nadmiernym zużyciu i wdrożyć optymalizacje.
 • Optymalizacja harmonogramów pracy systemów produkcyjnych i budynkowych pod kątem bieżących potrzeb minimalizuje nieużyteczną aktywność tych systemów i wynikającą z niej konsumpcję energii.
 • Precyzyjna kontrola warunków środowiskowych (temperatury, oświetlenia) umożliwia ich dokładną regulację i utrzymanie, eliminując straty energii wynikające z nieoptymalnych ustawień.
 • Szybkie wykrywanie usterek i nieprawidłowości funkcjonowania pozwala uniknąć związanych z nimi strat energetycznych i przestojów. Analiza danych dotyczących awarii pozwala na ich przewidywanie i prewencyjną konserwację urządzeń i systemów.
 • Optymalizacja oświetlenia i HVAC: BMS reguluje oświetlenie i systemy wentylacji/klimatyzacji w oparciu o rzeczywiste potrzeby, minimalizując zużycie energii w obszarach, które nie są aktywnie wykorzystywane.
 • Opcja automatycznego wyłączania nieużywanych urządzeń lub dostosowania ich działania do rzeczywistych potrzeb eliminuje zbędne zużycia.
 • Dane i raporty dotyczące zużycia energii i wydajności systemów, gromadzone przez system, pozwalają na analizę trendów zużycia, ocenę skuteczności działań oszczędnościowych i wdrażanie na ich podstawie metod optymalizacji.

A co, jeśli…

Starsze systemy lub urządzenia, które funkcjonują w obiekcie, są niekompatybilne z systemami nadrzędnymi – rozwiązaniem jest retrofitting.

Systemy lub urządzenia pochodzą od kilku różnych producentów – wdrażamy oprogramowanie integrujące w jedną platformę wiele różnych systemów i urządzeń, niezależnie od producenta i używanego protokołu komunikacyjnego.

Część funkcjonujących systemów lub urządzeń nie jest objęta systemem automatyki – przeprowadzamy audyt, inwentaryzację i integrację wszystkich systemów w ramach BMS.


WYKORZYSTAJ CIEPŁO ODPADOWE

Odzyskiwanie ciepła odpadowego i jego przekształcanie w ciepło użytkowe lub chłód stanowi efektywny sposób na redukcję zapotrzebowania energetycznego z zewnętrznych źródeł. Ciepło, które wcześniej było tracone, może zostać wykorzystane, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności energetycznej procesów i obniżenie kosztów energii.

Gdzie powstaje ciepło odpadowe?

Praktycznie każda działalność produkcyjna oraz praca maszyn i urządzeń generuje ciepło, które można konstruktywnie wykorzystać. Systemy odzysku ciepła znakomicie sprawdzą się w zakładach produkcyjnych, elektrociepłowniach, centrach danych i budynkach biurowo-komercyjnych. 

W jakich przykładowych procesach powstaje ciepło odpadowe?

 • pasteryzacji
 • chłodzenia form i oleju we wtryskarkach 
 • chłodzenia procesów chemicznych
 • suszenia
 • mrożenia
 • anodowania
 • chłodzenia układów energoelektronicznych
 • chłodzenia hal/stref/linii produkcyjnych

Ciepło odzyskamy także ze spalin - w układach kogeneracyjnych, kotłowniach, dopalarkach LZO, z bloków silników kogeneracyjnych w elektrociepłowniach przemysłowych lub zawodowych, ze ścieków przemysłowych lub miejskich oraz z pracy maszyn.

Układy odzysku ciepła mogą bazować na rozwiązaniach absorpcyjnych, sprężarkowych lub bezpośredniej wymianie ciepła.

Rozwiązania absorpcyjne - zastosowanie:

 • Odzyskiwanie ciepła wysokotemperaturowego z procesów technologicznych: wysokotemperaturowe ciepło odpadowe z procesów technologicznych może być wykorzystane przez układ absorpcyjny do generowania chłodu lub dostarczania ciepła do innych procesów.

Rozwiązania sprężarkowe - zastosowanie:

 • Odzyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z procesów technologicznych: niskotemperaturowe ciepło odpadowe z procesów technologicznych może być przetworzone na ciepło wysokotemperaturowe i dostarczone do innych procesów.
 • Odzyskiwanie ciepła z procesów chłodzenia: ciepło odpadowe z procesów chłodzenia może być przekierowane do układu grzewczego lub innych procesów.
 • Skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu: jednoczesne chłodzenie procesu technologicznego oraz dostarczanie uzyskanego w ten sposób ciepła do innych procesów.

Rozwiązania bezpośredniej wymiany ciepła – zastosowanie:

 • Bezpośrednie wykorzystanie ciepła odpadowego do procesów technologicznych poprzez bezpośrednią wymianę ciepła – regenerację.

Który typ rozwiązania wybrać? To zależy od kilku czynników:

 • Temperatury i ilości dostępnego ciepła: Rozwiązania absorpcyjne są bardziej efektywne w odzyskiwaniu ciepła o wyższych temperaturach, natomiast rozwiązania sprężarkowe mogą być bardziej odpowiednie, gdy dostępne ciepło ma niższą temperaturę. W przypadku, gdy możliwe jest bezpośrednie odzyskanie ciepła, najlepiej sprawdzi się bezpośrednia wymiana ciepła.
 • Wykorzystania odzyskanego ciepła: Czy chcemy go użyć do celów grzewczych, czy chłodniczych.
 • Skali i poziomu wydajności: Rozwiązania absorpcyjne są często bardziej efektywne na większą skalę i przy większych ilościach ciepła do odzyskania. Rozwiązania sprężarkowe mogą być bardziej elastyczne i dostosowywalne do różnych poziomów wydajności.
 • Dostępności nośników ciepła: Wybór odpowiedniego rodzaju rozwiązania zależy od dostępności określonego nośnika ciepła (np. gorącej wody, pary wodnej) w danej lokalizacji do napędzania konkretnego systemu.
 • Warunków otoczenia: Na wybór odpowiedniego rozwiązania mogą mieć wpływ warunki klimatyczne oraz dostępność wody.
 • Efektywności energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej jest głównym celem wdrożenia, dlatego kluczowe jest porównanie dostępnych rozwiązań pod tym kątem w kontekście planowanego zastosowania odzyskanego ciepła oraz warunków obiektu.

O czym warto pamiętać?

 • Systemy odzysku ciepła mogą być zaprojektowane jako obiegi zamknięte, co minimalizuje straty ciepła na zewnątrz, oraz dostosowane do wahającego się zapotrzebowania na ciepło w różnych porach dnia lub roku.
 • Połączenie układu odzysku ciepła z inteligentnym sterowaniem maksymalizuje wydajność systemu zgodnie z aktualnymi warunkami i potrzebami.
 • Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie wydajności systemu i minimalizuje straty energetyczne.

Pracujemy każdej z wymienionych technologii. Pomagamy dobrać, zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązanie i wykorzystać cały dostępny potencjał zagospodarowania energii odpadowej.


Napisz do nas: